Αειφόρος Ανάπτυξη:Η COSMOTE e-value αποτελεί μια εταιρία που ανταποκρίνεται απόλυτα στις νέες συνθήκες της αγοράς και πλέον χαράζει τη στρατηγική της με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
Η Ομάδα της Cosmote e-value υιοθετώντας την πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ είναι (του οποίου είναι μέλος) εφαρμόζει τις παρακάτω καινοτόμες πρακτικές:
• Μείωση της χρήσης χαρτιού στην εταιρία κατά 70%, χάρη στη ψηφιοποίηση όλων των αρχείων
• Συμμετοχή σε καμπάνιες ενεργοποίησης της υπηρεσίας e-bill (save the tree)
• Μείωση λειτουργικού κόστους της εταιρίας κατά 30%, μέσω της μείωσης χρήσης χαρτιού και ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών.
• Ενιαία, μοναδική και ηλεκτρονική πηγή γνωσιακής βάσης , 3rd PICS.
• Μείωση- Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση: Μένοντας πιστοί στο μότο αυτό έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα premises της εταιρείας ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χάρτου.
Ανταγωνιστικότητα: Οι ανάγκες των πελατών αυξάνονται καθημερινά, το ίδιο και οι απαιτήσεις τους. Είναι πλέον δεδομένο πως κάθε εταιρεία χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πελάτη της, προσφέροντας του την πληροφόρηση, την βοήθεια και το service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Πρωταρχικός στόχος της Cosmote e-value είναι να υπερβεί τα δεδομένα, αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στις Υπηρεσίες / Προϊόντα σας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες προσαρμόζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των σχέσεων με τους πελάτες, προσδίδοντας ανταγωνιστικότητα στο εγχείρημα αυτό. Απτή απόδειξη του παραπάνω είναι η μακροχρόνια διατήρηση της συνεργασίας με ισχυρά brands της Ελληνικής Αγοράς σε κλάδους όπως , τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά προϊόντα , φαρμακοβιομηχανίες.