Εκπαίδευση & καινοτομία στο επίκεντρο για τον Όμιλο ΟΤΕ και το 2015!
Βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά, τους νέους και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητες που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επενδύσαμε πάνω από €750.000 σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και δράσεων, με στόχο να προωθήσουμε την τεχνολογία και την καινοτομία στην εκπαίδευση. Εφόδια απαραίτητα για την επαγγελματική πορεία που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη ατόμων και κοινωνικών ομάδων.
Ρομποτική από μαθητές δημοτικού!
Πάνω από 1.400 παιδιά ανέπτυξαν τεχνολογικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα, με διασκεδαστικό τρόπο, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Παιδιά Δημοτικού. Ονειρεύτηκαν και έφτιαξαν τη «Δική τους Πόλη», μέσα από ρομποτικές κατασκευές. Στο επίκεντρο, η νέα εκπαιδευτική μέθοδος STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) και η ένταξή της στο εκπαιδευτικό σύστημα.