Κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά είναι για εμάς ένας σημαντικός παράγοντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή μας. Ακούμε τις ανάγκες τους, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις τοπικές δραστηριότητές τους και υποστηρίζουμε συγκεκριμένα προγράμματα πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών φορέων. Συγκεκριμένα, το 2015, στηρίξαμε 80 δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες.
Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το ρόλο των τηλεπικοινωνιών στη σύγχρονη εποχή και τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας. Το 2015, πάνω από 5.500 κάτοικοι σε 35 πόλεις σε όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν σχετικά σεμινάρια.
Ενδεικτικές δράσεις και εκδηλώσεις που έγιναν με τη στήριξη του Ομίλου ΟΤΕ μέσα στο 2015: